Köpet av den här produkten bidrar med  0,75 USD till sanering av plast i våra hav. Det motsvarar att samla in 1 kilo havsplast eller 80 plastflaskor.

Tack vare vår partner Empower kan vi ge dig detaljerad information som skickas till dig efter beställning där du kan spåra ditt bidrag till fullo.

 

Empower är verksamt i mer än 15 länder och stimulerar insamling av plastavfall, startar avfallshanteringssystem och skapar transparens i återvinningskedjorna för återvinningsföretag och plastproducenter.

Användningen av Blockchain-teknik och tredje parts verifiering säkerställer både transparens och spårbarhet genom hela värdekedjan. Detta pförhindrar manipulering, så köpare är garanterade att de faktiskt hjälper till att bli av med plast i havet.