Köpet av den här produkten kompenserar 0,75 USD till finansieringen av sanering av havsplast. Motsvarar att samla in 1 kilo havsplast eller 80 plastflaskor.

Tack vare vår partner Empower kan vi erbjuda en instrumentpanel som skickas till dig efter beställning så att du kan spåra ditt bidrag till fullo.

 

Empower är verksamt i mer än 15 länder och stimulerar insamling av plastavfall, startar avfallshanteringssystem och skapar transparens i återvinningskedjorna för återvinningsföretag och plastproducenter.

Användningen av Blockchain-teknik och tredje parts verifiering säkerställer både transparens och spårbarhet genom hela värdekedjan. Detta pförbjuder manipulering, så köpare är garanterade att de faktiskt hjälper till att bli av med plast i havet.