02 Case. Kablar till AtSix Hotels

Nordic Choice Hotels är en av de största hotellkedjorna  med cirka 190 hotell i Skandinavien och Baltikum och över 13 000 anställda.

Nischhotellet Stockholm AtSix kontaktade Le Cord då de sökte iPhone- och Android-kablar till försäljning i hotellrummen.